Queen of Desert؟

الان داشتم فیلم Queen of Desert را می دیدم.
فعلا اعصابم خورد است. از این که آدم هایی هستند که به خودشان اجازه می دهند برای دنیا و آدمهایش، برای ملت ها و تمدن ها برنامه بریزند در جهت اهداف خودشان. آدم های لعنتی ای که جز خودشان به هیچ کس دیگری اهمیت نمی دهند.
و از دست آدم های احمقی که اجازه می دهند یک مشت آدم لعنتی برای آینده شان برنامه بریزند و نمی فهمند حماقتشان به قیمت عمر و مال و خون و آزادگی چند نسل و چند میلیون نفر تمام می شود.
صبر می کنم تا لورنس عربستان هم دانلود شود و ببینمش و کمی هم مطالعه کنم. بلکه بشود چیزی درباره اش نوشت انشاالله.

پ.ن. می خواستم پرونده این وبلاگ را ببندم… شاید هم بستم.